HCL nr. 44 din 08.12.2021 - aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2022.