HCL nr.14 din 20 mai 2021 -aprobare executie pe dpmeniul public a proiectului ,, Modernizare si extindere gradinita,,