Declaratie fiscala/decizie de impunere pentru stabilirea impozitului mijloace de transport - PERSOANE FIZICE/JURIDICE