Declaratie fiscala/decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pentru mijloace de transport marfa cu masa totala de 12-tone- PERSOANE FIZICE/JURIDICE