Declaratie fiscala/decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri - PERSOANE JURIDICE