ANUNT DE MEDIU

,,CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUZA in calitate de titular, anunta publicul interesat asupra declansarii etapei de incadrare, conform HG1076/2004, in vederea obtinerii avizului de mediu pentru ,,Amenajament pastoral pentru pajistile permanente din comuna Buza, jud, Cluj,, , situat in jud. Cluj, localitatea Buza. Prima versiune a planului, poate fi consultata la sediul titularului, strada Principala nr. 63, din data 11.02.2022 intre orele 8-14. Publicul interesat poate transmite, in scris, comentarii si sugestii, pina in data de 01.03.2022. la APM Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99, cod 400609, fax 0264412914, e-mail : office@apmcj.anpm.ro, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14,,.