Comuna Buza, titular al proiectului'Modernizare infrastructura rutiera in comuna Buza, judetul Cluj, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj de a nu solicita efectuarea evaluarii impactului asupra mediului in

Comuna Buza, titular al proiectului "Modernizare infrastructura rutiera in comuna Buza, judetul Cluj" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catrea APM Cluj de a nu solicita efectuarea evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru proiectul "Modernizarea infrastructura rutiera in comuna Buza, judetul Cluj', propus a fi amplasat in localitatile Buza si Rotunda din Comuna Buza, judetul Cluj. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea dorobantilor nr.99 in zilele de luni-joi intre orele 9:-16:00, vineri intre orele 9:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet:http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii//observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 08.05.2017."